دانلود و متن رپ


یاس

پدر

 

كسي چي ميدونه از فردا
پس الان هدفونتو بردار
هفت بار هشت بار بگم از دردام
الان از خواب برپا درياب اشكام حرفام
سنگ صبورم آهنگ من از درد درونم
 با غم خوانم درد دلم با تو بشنو
چند جمله بگم با تو

بگم چه روزاي سختي رفت و سخت تر اومد
پدر وقتي رفت غم از در اومد
قبل فوت پدر من اوضاع همين بود
مشكلات ما هميشه در كمين بود

در هر قدم يه دشمن
 من از ترس اعتماد رو در خودم كشتم
با خشونت به من مي گفتن خوش اومد
منم از اين رفتارها خونم به جوش اومد
ما ديگه همه چيو از دست داده بوديم
سرمون كلاه رفت ما چه ساده بوديم
به ياد روزي ميفتم كه با دستبند
باباي خوبم رو مي گرفتن از من
پس من رسما تنها شدم
از غم خلوت كردم با خودم
چيزي كه درد اورد اون روزا قلب ماهارو
كه اونا اوردن حكم جلب بابارو
هرچي ازشون وقت خواستم من
مي گفتن نه ناز كردن
ورشكسته شديم آره كار خدا بود
 اون همه چكو پاس كرديم

بگم چه روزاي سختي رفت و سخت تر اومد
پدر وقتي رفت غم از در اومد
قبل فوت پدر من اوضاع همين بود
مشكلات ما هميشه در كمين بود(2×)

بقيه رو ادامه ميدم من الان سريع
يه پاي ما خونه بود و يه پا كلانتري
ما هم ساكت نبوديم و آره بنابراين
فك نكني كه ما هم پسر پيامبريم
يكي از طلب كارا را كه خيلي لجنه تو خلوت
 رفتم بالا سرش مثله اجل معلق
فك نكني ياس هست مولكولي بي رحم
بچه هاي شما ازم الگو ميگيرن
قاضي گفت چقده طلبت گفت هف هشتمن
خواستم با دستام بگيرمو خفش كنم
آره حرص بغض حس يه عقده يه نقطه تو قلبم
نقطه ي سوخته چارده پونزده ساله بودم تو همين مرزا
با طلب كارا حساب كردم تومني 5 زار
يكمي اعصاب راحت شد قرضا رو داديم از چكا پاره كرديم امضا  
فك نكن بدبختي ها رو من پيچيدمشون
ازون دور من سختي ها رو مي ديدمشون
وپيشرفت دور شد چقدر طنابش
 بابا گفت دست بالا ببر پناه بش


بگم چه روزاي سختي رفت و سخت تر اومد
پدر وقتي رفت غم از در اومد
قبل فوت پدر من اوضاع همين بود
مشكلات ما هميشه در كمين بود(2×)

كي بامون پاك تر بود از قلب نوزاد
كه پولي نمونده بود حتي دو زار
يه ماشين داشتيم از دار دنيا
كه اونم رفت و شد ماله دزدا
به صابخونه با ترس گفتيم اجازه بشينيم
چه سخت بود دوران اجاره نشيني
خودمو كشيدم بيرون حالا از ته دل
دارم مي خونم براي شما از ته دل
وقتي همه سرمستن با عرق و وتكا
من در دستمه ورق و خودكار
رشد نكردم مثله علف هرز
پشت نكردم من به هدف سخت
انتظار كمك ندارم من از قرض الحسنه
كمك
هه
كمك يه ضرب المثله
از گفتم حرف بله قربان بيزارم
پس از الان دستمو رو قرآن ميزارم
كه به دست هيچ احدي آتو ندم
اگه تو بدي بلدي منم باتون بدم
اين مشكل برا من يه تجربه بود
كه به زبون هيپ هاپ ترجمه شد

بگم چه روزاي سختي رفت و سخت تر اومد
پدر وقتي رفت غم از در اومد
قبل فوت پدر من اوضاع همين بود
مشكلات ما هميشه در كمين بود(2×)

نوشته شده در یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 11:19 توسط پويا| |